Skytte

Tingsryds skytteförening

Öppettider våren 2017 är måndag och onsdagskvällar 18:00 – 20:00

från vecka 3 till och med vecka 14.

Välkomna!
Bli medlem i Tingsryds Skytteförening !

Junior 100:-, Senior 250:-, Familj 350:-

Bet. in medlemsavgiften på vårt bg. 284-7283.

Ange namn, adress, personnummer, telefon.

http://www.tingsrydsskf.se/