Skola

Örmoskolan

Skolan ligger i Konga, strax söder om Tingsryd.

Skolan är en F-3-skola. Den ligger i Allhuset som dessutom inrymmer förskolan Humlan, fritidshem samt bibliotek, värdshus och äldreboende.

På Örmoskolan arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv vilket innebär att värdegrund, förhållningssätt och det pedagogiska arbetet genomsyras av en röd tråd, 1-10 år.

Tel nr personalrum: 0477-447 06

Örmoskolans fritidshem

På Örmoskolans fritidshem får barnen vara vid behov av skolbarnomsorg då föräldrar studerar eller arbetar. Vi har barn i åldrarna 6-12 år.

Öppettider

Vi har öppet måndag – fredag mellan 06.00 – 17.30. Öppningar och stängningar samordnas med Humlans förskola.
För att komma i kontakt med oss, ring:
Fritids 0477-447 11, 0725-51 32 34

Måltider

Vi äter frukost kl 07.30 och mellanmål kl 14.30 i Allhusets matsal måndag till torsdag, fredagar tillsammans med Humlans förskola. De barn som är kvar länge får varsin frukt ca 16.45.

Lokaler

Vi har lokaler i anslutning till skolan. Här finns det dockrum, bygglekrum och allrum med soffhörna och målarhörna, där vi pysslar, ritar, bakar, spelar spel.

Utemiljö

Fritidsbarnen är mycket ute på gården. Det finns tillgång till grönområden, skogsdungar, motorikbana och fotbollsplan. På sommaren har vi tillgång till en härlig tempererad utomhuspool. På vintern har vi en pulkabacke och vid långvarig kyla spolas det en fin skridskobana.

Kvalitetsarbete

Glädje och humor är något vi finner väsentligt i vårt arbete med barn, då glädjen framför allt smittar av sig. Vidare anser vi att den fria leken ute och inne är mycket viktig på fritids. Vi arbetar för en bra dialog med barn och föräldrar. På Örmoskolans fritidshem skickar vi hem månadsbrev där vi berättar vad vi gör. Vi arbetar med att integrera barnen i vår verksamhet. Åk 2-3 får t ex planera en aktivitet/vecka, ”veckans pyssel”.