Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

För mer information om Södra Sandsjö Sockenråd, kontakta ordförande Niklas Göstasson via E-post niclas.gostasson@telia.com eller på telefon 070-580 87 22.